ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Graphic Design with Illustrator

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)