หลักสูตรของเรา

architecture-and-engineering product-and-jewelry visual-effect graphic-design

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรียนกับ 3D-Designcenter

ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง

อาจารย์ทุกท่านจะนำความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานจริงมาถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ

หลักสูตรต่างๆ ที่ครอบคลุมกับทุกวิชาชีพ

หลักสูตรโปรเกรมต่างๆ ที่ทางสถาบันได้นำมาสอนได้ผ่านกระบวนการคิด ตัดสินใจมาเป็นอย่างดีว่าโปรแกรมใดที่เหมาะสมในการใช้งานในแต่ละสาขาวิขาชีพ

เรียนจบแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทุกหลักสูตรของทางสถาบันเน้นเรื่องการนำไปใช้งานจริง โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนทำ Workshops เพื่อฝึกการใช้โปรแกรมให้เชี่ยวชาญ

3D-Designcenter

เรา คือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานออกแบบที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี

เปิดสอนโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น Autocad
SketchUp & Layout , 3D Max , Revit Architecture , Revit MEP
Revit Structure , Lumion , Enscape , Rhinoceros , Matrix , Vray
Premiere Pro , After Effect , Photoshop , illustrator