Make an Appointment
It’s so fast

วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  • เงินมัดจำค่าอบรม 50% ของราคาหลักสูตร ใช้วิธีการโอนเงินทางธนาคาร หรือมาชำระเงินสดที่สถาบัน
    ( 3d-designcenter ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำในการอบรมทุกกรณี
  • เงินส่วนคงเหลือ 50% ของราคาหลักสูตร ชำระเงินสดที่สถาบันภายในวันแรกที่มาอบรม


หมายเหตุ

การโอนเงินค่ามัดจำผ่านธนาคาร เมื่อโอนเสร็จ กรุณาโทรมาแจ้งทันทีที่ทำการโอนเงินเสร็จ เพื่อให้ทางสถาบัน
สามารถเช็คกับทางธนาคารได้ทันที และเก็บ Pay – In หรือนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่มาอบรม
:: สาขาลาดพร้าว >> 091-719-9993
:: สาขาเชียงใหม่ >> 062-942-4565

หากท่านได้โอนเงินกรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่
กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ  091 – 719 – 9993

ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคาไทยพานิชย์ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาอิมพิเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว224 - 2 - 45870 - 2
ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาเดอะ คริสตัล906 - 0 - 08053 - 9
ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาประดิษฐ์มนูธรรม613 - 2 - 11124 - 1
ธนาคารธนชาติชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาลาดพร้าว 80272 - 6 - 00400 – 9
ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาบางบัว103 - 2 - 45208 - 6
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์983 - 3 - 71481 - 1
ธนาคารออมสินชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก
(Mr. Rattanon Boonyok)
ออมทรัพย์สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 90544 - 2 - 032576 - 0