หลักสูตรของเรา

architecture-and-engineering graphic-design product-and-jewelry visual-effect

เหตุผลที่คุณต้องเรียนกับ 3D-Designcenter

Why learn with us ?

สอนด้วยประสบการณ์จริง

อาจารย์ผู้สอนได้นำทักษะการใช้โปรแกรมและประสบการณ์ตรุงที่ได้รับจากการทำงานจริงมาถ่ายหอตให้ลูกศิษย์อย่างเต็มที่

หลักสูตรที่ครอบคลุม

หลักสูตรโปรเกรมต่งๆ ที่ทางสถาบันได้นำมาสอนได้ผ่านกระบวนการคิด ตัดสินใจมาเป็นอย่างดีว่าโปรแกรมใดที่เหมาะสมในการใช้งานในแต่ละสาขาวิขาชีพ

สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทุกหลักสูตร ทางสถาบันเน้นเรื่องการนำไปใช้งาบจริงเรียบจบแล้วสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างแน่นอน

3D-Designcenter

สถาบันสอนกราฟิคทุกแขนง เพื่อการใช้งานจริง

เรา คือ สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ด้านงานออกแบบต่างๆ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2548 ประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปื เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ทันสมัยครบครัน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพเมื่อเลือกเรียนกับเรา …