Make an Appointment
It’s so fast

Matrix

ภาพตัวอย่าง Workshop หลักสูตร Matrix for Jewelry
23
มิ.ย., 2019
12,000 ฿

ภาพรวมหลักสูตรการสอน Matrix

โปรแกรม Matrix เป็นโปรแกรมที่ได้รับความความนิยมในวงการออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีทั่วโลก โดยที่เป็นการหลอมรวมความสามารถหลักๆ จากโปรแกรม Rhino มาใช้ใน Matrix และเพิ่ม Interface ที่เหมาะสมกับงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางของเครื่องมือในโปรแกรม Matrix ให้ง่ายต่อการออกแบบจิวเวอรี่ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงง่ายๆ ทั่วไป (Simple Shapes) หรือฟรีฟอร์ม (Organic Shapes) ที่มีเส้นโค้ง (Curve) เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้สามารถออกแบบเครื่องประดับเป็นงาน 3 มิติ และสามารถส่งไปที่ CAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรม Matrix ยังสามารถทำให้โมเดลมีภาพที่เสมือนจริงได้ด้วย Vray ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ที่อยู่ในตัวโปรแกรม Matrix โดยตรง และได้รับการยอมรับในทุกวงการว่าสวยงาม สมจริง ดังนั้นทางเราจึงนำหลักสูตรการสอน Matrix มาเป็นโปรแกรมหลักของสถาบันในการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบจิวเวอรี่เป็นหลัก โดยที่อาจารย์ผู้สอน Matrix จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Matrix และ Rhinoceros มามากกว่า 15 ปี ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนคอร์ส Matrix กับทางเราแล้วจะต้องสามารถนำไปเขียนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมสามารถนำไปจบงานผ่านเครื่องผลิต เช่น เครื่อง RP หรือ CNC ได้อย่างแน่นอน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท

หัวข้อการสอนหลักสูตร 3D for Jewelry Design with Matrix
ครั้งที่ 1 (Introduction)

– เรียนรู้หน้าจอหลักของโปรแกรม Matrix
– การตั้งค่าการใช้งานของหน้าจอหลัก
– จัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ Layer , การเก็บงานใน Projects , การเลือกวัตถุแบบต่างๆ
– เรียนรู้การใช้จุดอ้างอิง (Snaps)
– การใช้คำสั่งควบคุมวัตถุพื้นฐาน
– การดราฟเส้นในโปรแกรม Matrix

ครั้งที่ 2 (Creating and Basic Surface tool)
– เรียนรู้เครื่องมือสร้างเส้น ใน Curve Menu ที่นำมาใช้
– วิธีการกำหนดขนาดของการสร้างเส้นต่างๆ
– เรียนรู้การสร้าง Surface จากเส้น 2 มิติ ขั้นต้นจากคำสั่ง Loft
– การตรวจสอบขนาด ด้วยเครื่องมือ Measure
– การนำภาพมาใช้ด้วยเครื่องมือ View

ครั้งที่ 3 (Creating with Surface Tool)
– เรียนรู้การนำเส้นที่สร้างมาทำเป็น Surface จากเครื่องมือต่างๆ
– เรียนรู้การสร้างหน้าตัดจากเส้น เพื่อนำมาสร้างวัตถุในคำสั่ง 1Sweep หรือ 2Sweep
– ทำความเข้าใจหลักในการใช้คำสั่ง Surface ที่เหมาะสมกับลักษณะงานแบบต่างๆ

ครั้งที่ 4 (3D Creating with Solid tool และ Transform)
– เรียนรู้คำสั่งเครื่องมือใน Solid
– เรียนรู้คำสั่งใน Transform ในการช่วยปรับเปลี่ยนวัตถุต่างๆ

ครั้งที่ 5 (คำสั่งอัตโนมัติ 1)
– การใช้คำสั่ง Buider เช่นการสร้างแหวนรอบนิ้ว การสร้างแหวนทรงมอญรูปทรงต่างๆ
– การใช้คำสั่ง Tools ในการสร้างวงแหวน,หน้าตัดอัตโนมัติ และคำสั่งที่จำเป็นในการสร้างงาน
– การใช้ Gems ในรูปแบบต่างๆที่เรียกมาใช้ได้อัตโนมัติ
– การใช้คำสั่งใน Setting เป็นการสร้างกระเปาะ , หนามเตย , ไข่ปลา แบบอัตโนมัติ
– การใช้คำสั่ง Cutters เป็นเครื่องมือสร้างตัวตัดอัตโนมัติ

ครั้งที่ 6 (การตรวจสอบ และแก้ไขก่อนการผลิตผลงานจริง & Render)
– การตรวจสอบวัตถุให้เป็น Close
– วิธีแก้ไขชิ้นงานในกรณีที่มีจุดเปิดของชิ้นงาน
– การตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงาน
– การดูจำนวน Gems ทั้งหมด
– การส่งออกชิ้นงาน
– เรียนรู้การใช้งาน Vray Marix

Course Content

Time: 30 hours

Curriculum is empty

Instructor

3D-Designcenter

เราคือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์กราฟิค ที่มีหลักสูตรเปิดสอนมากที่สุด ครบที่สุด ดำเนินการสอนโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การทำงานจริง และมีผู้เรียนกับเราแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ.