ภาพรวมของโปรแกรม

          หลักสูตร AutoCAD (Workshop) ในคอร์สนี้จะไม่มีการสอนคำสั่งพื้นฐานเหมือนในคอร์สพื้นฐานคอร์สแรก แต่จะมุ่งเน้นในการทำ Workshop อย่างเดียว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการเขียนแบบงานจริง และสามารถนำคำสั่งมาประยุกต์ใช้รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ไป ลูกค้าจะสามารถเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างได้ครบ ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบตามหลักการ
 

หลักสูตร 32 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 2D for Architecture with AutoCAD (Workshop)

ครั้งที่ 1 (First Floor Plan)

- ฝึกเขียนแบบแปลนชั้นที่ 1 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์
 

ครั้งที่ 2 (Second Floor Plan)

- ฝึกเขียนแบบแปลนชั้นที่ 2 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์
 

ครั้งที่ 3 (Roof Plan & Layout)

- ฝึกเขียนแบบหลังคา และผังบริเวณ
 

ครั้งที่ 4 (Section)

- ฝึกเขียนแบบรูปตัด

 

ครั้งที่ 5 (Elevation)

- ฝึกเขียนแบบรูปด้าน
 

ครั้งที่ 6 (Door & Window Details)

- ฝึกเขียนแบบขยายประตู - หน้าต่าง

 

ครั้งที่ 7 (Stair Details)

- ฝึกเขียนแบบขยายบันได

 

ครั้งที่ 8 (Bathroom Details)

- ฝึกเขียนแบบขยายห้องน้ำ