ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 12 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Retouching for Architecture & Interior with Photoshop 

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)

- ทำความเข้าใจแถบเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop

- เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญให้การใช้รีทัชภาพทั้งหมด

- ทำความเข้าใจในการเตรียมไฟล์ PDF จากโปแกรม Autocad มาใช้งานต่อใน Photoshop

- เรียนรู้วิธีการลงสีแปลนจาก Autocad ให้สวยงาม

- เรียนรู้วิธีการลงภาพวัสดุจริงลงในแปลนให้สวยงาม

 

ครั้งที่ 2 

- เรียนรู้วิธีการรีทัชภาพงานภายใน

- เรียนรู้ขั้นตอนการรีทัชใส่ภาพ Background ในงานออกแบบภายใน

- เรียนรู้การรีทัชใส่ภาพบรรยากาศต่างๆ ในงานภายใน

- เรียนรู้การรีทัชใส่แสงไฟดาวน์ไลท์ในงานภายใน

- เรียนรู้การรีทัชใส่ภาพคนในงานภายใน

 

ครั้งที่ 3

- เรียนรู้วิธีการรีทัชภาพงานภายนอก 

- เรียนรู้ขั้นตอนการรีทัชใส่ภาพ Background ในงานออกแบบภายนอก 

- เรียนรู้การรีทัชใส่ภาพบรรยากาศต่างๆ ในงานภายนอก 

- เรียนรู้การรีทัชใส่แสงไฟดาวน์ไลท์ในงานภายนอก 

- เรียนรู้การรีทัชใส่ภาพคนในงานภายนอก