หลักสูตรนี้เหมาะกับทั้งผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาที่ต้องการออกแบบ เขียน 3D หลังคารูปทรง Freeform หรือผ้าใบแรงดึงสูงในลักษณะต่างๆ  โดยการใช้โปรแกรม Rhinoceros ซึ่งนอกจากจะทำให้ขึ้นหลังคารูปอิสระต่างๆ ได้แล้ว เรายังสามารถคำนวณพื้นที่ของผ้าใบทั้งหมด วางแผนในการตัดผ้าใบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อความประหยัดเวลาในการทำงาน และคุ้มค่าในการลงทุน


หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Tension Membrance with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)

-