ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Graphic Design with Illustrator

ครั้งที่ 1 

- ทำความเข้าใจความแตกต่างของไฟล์ Raster กับ Vector 

- เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานสำคัญทั้งหมดที่ใช้ในการวาดรูป

- ฝึกการวาดเส้น Part ด้วยคำสั่ง Pen Tools และการแก้ไขเส้น Part ในรูปแบบต่างๆ

- การใช้ชุดคำสั่งในการปรับแต่งวัตถุ

- การจัดเรียงวัตถุ (Align) และการรวมในหลายๆรูปแบบ (Partfinder)

- การใช้ Selelection ในรูปแบบต่างๆ

- Workshop ออกแบบโลโก้รูปแบบต่างๆ

 

ครั้งที่ 2