ภาพรวมของโปรแกรม

          โปรแกรม Matrix เป็นโปรแกรมที่ได้รับความความนิยมในวงการออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีทั่วโลก โดยที่เป็นการหลอมรวมความสามารถหลักๆ จากโปรแกรม Rhino มาใช้ใน Matrix  และเพิ่ม Interface ที่เหมาะสมกับงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะ  อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางของเครื่องมือในโปรแกรม Matrix    ให้ง่ายต่อการออกแบบจิวเวอรี่   ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงง่ายๆ ทั่วไป (Simple Shapes) หรือฟรีฟอร์ม (Organic Shapes)  ที่มีเส้นโค้ง (Curve)  เข้ามาเกี่ยวข้อง   จึงทำให้สามารถออกแบบเครื่องประดับเป็นงาน 3 มิติ และสามารถส่งไปที่ CAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรม Matrix ยังสามารถทำให้โมเดลมีภาพที่เสมือนจริงได้ด้วย Vray  ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ที่อยู่ในตัวโปรแกรม Matrix โดยตรง และได้รับการยอมรับในทุกวงการว่าสวยงาม สมจริง

 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Jewelry Design with Matrix

ครั้งที่ 1  (Introduction)     

- เรียนรู้หน้าจอหลักของโปรแกรม  Matrix

- การตั้งค่าการใช้งานของหน้าจอหลัก

- จัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ Layer , การเก็บงานใน Projects , การเลือกวัตถุแบบต่างๆ

- เรียนรู้การใช้จุดอ้างอิง (Snaps)

- การใช้คำสั่งควบคุมวัตถุพื้นฐาน

- การเขียนแบบในโปรแกรม Matrix

 

ครั้งที่ 2  (Creating and Basic Surface tool)   

- เรียนรู้เครื่องมือสร้างเส้น ใน Curve Menu ที่นำมาใช้

- วิธีการกำหนดขนาดของการสร้างเส้นต่างๆ

- เรียนรู้การสร้าง Surface จากเส้น 2 มิติ ขั้นต้นจากคำสั่ง Loft

- การตรวจสอบขนาด ด้วยเครื่องมือ Measure

- การนำภาพมาใช้ด้วยเครื่องมือ View

 

ครั้งที่ 3 (Creating with (Surface Tool)

- เรียนรู้การนำเส้นที่สร้างมาทำเป็น Surface จากเครื่องมือต่างๆ

- เรียนรู้การสร้างหน้าตัดจากเส้น เพื่อนำมาสร้างวัตถุในคำสั่ง 1Sweep หรือ 2Sweep

- ทำความเข้าใจหลักในการใช้คำสั่ง Surface ที่เหมาะสมกับลักษณะงานแบบต่างๆ

 

ครั้งที่ 4 (3D Creating with Solid tool และ Transform)

เรียนรู้คำสั่งเครื่องมือใน Solid

- เรียนรู้คำสั่งใน Transform ในการช่วยปรับเปลี่ยนวัตถุต่างๆ

 

ครั้งที่ 5 (คำสั่งอัตโนมัติ 1)

การใช้คำสั่ง Buider เช่นการสร้างแหวนรอบนิ้ว การสร้างแหวนทรงมอญรูปทรงต่างๆ

- การใช้คำสั่ง Tools ในการสร้างวงแหวน,หน้าตัดอัตโนมัติ และคำสั่งที่จำเป็นในการสร้างงาน

- การใช้ Gems ในรูปแบบต่างๆที่เรียกมาใช้ได้อัตโนมัติ

- การใช้คำสั่งใน Setting เป็นการสร้างกระเปาะ , หนามเตย , ไข่ปลา แบบอัตโนมัติ

- การใช้คำสั่ง Cutters เป็นเครื่องมือสร้างตัวตัดอัตโนมัติ

 

ครั้งที่ 6 (การตรวจสอบ และแก้ไขก่อนการผลิตผลงานจริง & Render)

การตรวจสอบวัตถุให้เป็น Close 

- วิธีแก้ไขชิ้นงานในกรณีที่มีจุดเปิดของชิ้นงาน 

- การตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงาน

- การดูจำนวน Gems ทั้งหมด 

- การส่งออกชิ้นงาน

- เรียนรู้การใช้งาน Vray Marix