หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Product Design with Rhinoceros (Advance)

ครั้งที่ 1 (Interface Setting & Tools)

เรียนรู้หน้าตา หลักๆ การทำงาน Render Option

- เรียนรู้หน้าตา หลักๆ การทำงาน ของโปรแกรม

- เรียนรู้หน้าตา การทำงาน ของ Material Editor

 

ครั้งที่ 2 ( Material Editor)

- เรียนรู้วิธีการสร้าง Materials                        

- เรียนรู้วิธีการทำ Diffuse Material                

- เรียนรู้วิธีการทำ Reflection Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Refraction Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Emissive Material             

- เรียนรู้วิธีการทำ Texture Mapping

- เรียนรู้วิธีการทำ Bump Maps     

-เรียนรู้วิธีการทำ Displacement Layer

- เรียนรู้วิธีการทำ Transparency Mapping

 

ครั้งที่ 3 (Material & GI Lighting)

 เรียนรู้เทคนิค Link Material จาก Rhinoceros

- เรียน รู้เทคนิคการกำหนดค่า Environment Lighting

- เรียนรู้เทคนิคการปรับค่าต่างๆ     

- เรียน รู้เทคนิคการจัดแสง HDRI Environment Light

- เรียนรู้เทคนิคการจัดแสง Bitmap  Environment Light

- เรียน รู้เทคนิคการจัดแสง Semi-open Space

 

ครั้งที่ 4 (Light & Shadow)

- เรียนรู้ เทคนิคการใช้ Rectangular Light    

- เรียนรู้เทคนิคการ ใช้ Omni Light

- เรียนรู้ เทคนิคการแก้ปัญหา Light & Shadow

- เรียนรู้เทคนิคการปรับ Shadow Edge

 

ครั้งที่ 5 (Camera Render)

เรียนรู้ เทคนิคการใช้ Standard Camera    

- เรียนรู้ เทคนิคการใช้ Physical Camera

- เรียน รู้เทคนิคการใช้ Depth of Field (DOF)        

 

ครั้งที่ 6 (Product & Lighting)

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ GI , BG Environment

- เรียนรู้ เทคนิคการใช้ Sun Properties

- เรียนรู้เทคนิคการปรับ Time of  Day

- เรียนรู้การปรับ Turbidity Ozone , Photon Radius

- เรียนรู้เทคนิค Shadow of The Sun

- เรียนรู้เทคนิค Shadow bias , Subdives

 

ครั้งที่ 7 (Product & Image Sampler)

เรียนรู้เทคนิคการ ใช้ Caustics                     

- เรียนรู้เทคนิค การใช้ Color Mapping

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Adaptive Subdivition Control

- เรียนรู้การกำหนดResolution of the Image

- เรียนรู้เทคนิค การใช้ Image Sampler

 

ครั้งที่ 8 (Final Render)

เรียนรู้ Vray Frame Buffer                              

- เรียนรู้เทคนิคการกำหนดค่า Final Render