หลักสูตร 8 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Architecture & Interior with Lumion

ครั้งที่ 1

- ควบคุมกล้องและหน้าจอสำหรับการแก้ไข
- วางวัตถุลงในพื้นที่
- นำเข้าโมเดล
- สร้างแนวการวิ่งของกล้องวิดีโอ
- เรนเดอร์วิดีโอ
- เซฟไฟล์
- โหลดไฟล์
- วางวัตถุใหม่
- เพิ่มแสงสว่างแบบส่องเฉพาะจุด
- เปิดปิดเงาของแสงสว่าง
- วิธีการลบวัตถุที่ไม่ต้องการ
- การคัดลอกวัตถุที่เหมือนกัน
- การล็อคตำแหน่งของวัตถุ
- การเคลื่อนย้ายวัตถุ
- ทำให้วัตถุมีทิศทางเหมือนกัน
- ทำให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งตรงกัน
- การกระจายวัตถุอัตโนมัติ
- การย้ายวัตถุหลายๆชิ้นในครั้งเดียว
- การทำให้วัตถุมีระยะเท่าๆกัน
- การเลือกวัตถุหลายๆชิ้นด้วยเมาส์
- การเลือกวัตถุที่อยู่ต่างหมวดหมู่
- การตั้งค่าคุณสมบัติของแสง
- การตั้งค่ารถ (สีรถ)
- การย้อนกลับคำสั่งก่อนหน้า
- การตั้งค่าแนวระดับของน้ำ
- การใช้เลเยอร์เพื่อการแสดง-ซ่อนวัตถุ
- การสร้างเกาะและวางวัตถุ
- การวางวัตถุหลายๆชิ้นในครั้งเดียว
- การหมุนมุมกล้องรอบๆวัตถุ
- การเปลี่ยนสีของพืชพันธ์และฤดูกาล
- การสร้างบรรยากาสให้ใบไม้ร่วง
- การสร้างน้ำพุ
- การตั้งค่าลักษณะของหญ้า
- การวางต้นไม้และก้อนหินแบบกระจายตัว
- การวางวัตถุแบบปริมาณมากๆในครั้งเดียว
- การวางวัตถุตาม Node
- การเลือกวัตถุตามหมวดหมู่เมื่อมีวัตถุจำนวนมาก
- การค้นหาวัตถุที่ต้องการตามหมวดหมู่
- การวางวัตถุตามลักษณะภูมิประเทศ
- การลงสีพื้นผิวให้วัตถุที่นำเข้ามาให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ

 

ครั้งที่ 2

- การสร้างวิดีโอ
- ใส่เอฟเฟคให้กับคลิป
- ใส่เอฟเฟคให้กับคลิปทั้งหมด
- ปรับความเร็วให้กับคลิป
- การรวมคลิปสองคลิปเป็นหนึ่งเดียว
- การลบคลิปออกจากวิดีโอ
- การปรับแต่งคลิป และมุมกล้อง
- การเรียบเรียงคลิปก่อน-หลัง
- การเปลี่ยนชื่อคลิป
- สั่งเล่นคลิปย่อยหรือคลิปทั้งหมด
- การใส่หลายเอฟเฟคในวิดีโอ
- สร้างพื้นหลังสีดำเลือนลาง
- การทำให้รถและคนเคลื่อนที่
- การใส่คลิปใม่ระหว่างคลิปที่มีอยู่แล้ว
- การเลื่อนดูมุมมองคลิป    
- การซูมมุมกล้องเข้า-ออก
- การใส่เอฟเฟคภาพยนต์
- การนำเข้าวิดีโอจากภายนอก
- การนำเข้าภาพจากภายนอก
- การตั้งค่าคุณภาพและขนาดไฟล์ที่จะบันทึก
- การบันทึกไฟล์วิดีโอบางส่วน
- การบันทึกภาพจากไฟล์วิดีโอ
- การบันทึกเฟรมของวิดีโอเป็นไฟล์ภาพหลายๆไฟล์
- การสร้างมุมกล้องจากมุมมองเดียว
- การเซฟไฟล์ให้แสดงภาพประเภทต่างๆ เช่น แสดงวัสดุ แสดงหมวดหมู่
- การคัดลอกไฟล์วิดีโอ
- การสร้างมุมมองระดับสายตา
- การตั้งค่าภาพนิ่ง (ขนาด ความละเอียด)
- การปรับแต่งวัตถุในมุมมองเอฟเฟค
- การปรับตั้งค่า Hyperlight (แสงและเงาเสมือนจริง)
- การใส่เอฟเฟคที่แตกต่างกันของแต่ละภาพ
- การ Render ภาพทั้งหมดในครั้งเดียว