ภาพรวมของโปรแกรม

         โปรแกรมทั้งหมดในตระกูล Autodek Revit นั้นจะประกอบด้วย Revit Architecture , Revit Structure และ Revit MEP ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนในด้าน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมการออกแบบทั่วๆ ไปที่ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบเท่านั้น ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเชื่อมต่อกันเลย แต่โปรแกรม Revit Architecture เมื่อ User ได้สร้างโมเดลขึ้นมา โปรแกรม Revit จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างโมเดลทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ทำให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น เพราะเขียน 2D ก็สามารถขึ้นเป็น 3D ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังนำไปสร้างแบบ Plan , Elevation , Section , Detail และ Perspective ได้ในการเขียนงานเพียงครั้งเดียว และสามารถนำไป Estimate ได้ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโมเดลทั้งหมด ทำให้เราสามารถจบงาน Project ได้ทั้งหมดในโปรแกรมเดียว หรือถ้าต้องการทำงานเชื่อมกับวิศวกรโครงสร้าง หรืองานระบบ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Revit Architecture (ด้านสถาปัตยกรรม) , Revit MEP (ด้านงานระบบ) และ Revit Structure (โครงสร้าง) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรกรมในตระกูลเดียวกัน ทำให้การส่งข้อมูลโมเดลต่างๆ ไม่มีปัญหา

 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Architecture & Interior with Revit Architecture

ครั้งที่ 1 (Overview & User Interface & Setting & Tools)

- ทำความรู้จักเทคโนโลยี่ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)       

- ทำความรู้จัก PROJECT และ FAMILY            

- เรียนรู้การเลือก TEMPLATE            

- เรียนรู้การตั้งค่า OPTION ของโปรแกรม  

- ทำความเข้าใจกับหน้าต่าง Project Browser

- ทำความเข้าใจกับหน้าต่าง Properties

- เรียนรู้วิธีการควบคุม Viewport 

- เรียนรู้การสร้าง LEVEL

- เรียนรู้การสร้าง GRID

- เรียนรู้สร้างเสา ARCHITECT, STRUCTURE ขนาดต่างๆ

- เรียนรู้การใส่เสา และการ COPY เสา
 
- เรียนรู้การสร้าง Family เสารูปแบบต่างๆ
 
- เรียนรู้การใส่ DIMENSION GRID

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Move , Copy , Paste และ Rotate

- เรียนรู้การ IMPORT , LINK FILE CAD & REVIT เพื่อเป็นแบบร่างในการเริ่มต้นทำงาน 

 

ครั้งที่ 2 (Tools & Wall & Curtain Wall)

- เรียนรู้และทำความเข้าใจคำสั่ง WALL และ  CURTAIN WALL

- เรียนรู้การสร้างผนัง ก่ออิฐฉาบปูน 

- เรียนรู้การใส่เบอร์ผนัง

- เรียนรู้การสร้างผนังคอนกรีตรับแรง ช่องลิฟท์

- เรียนรู้วิธีการเจาะผนัง

- เรียนรู้การ TRIM , EXTEND ผนัง

- เรียนรู้การ เขียนผนังตามแบบที่กำหนดให้ โดยการ LINK AUTOCAD

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Hide & Unhide และ Isolate

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Thin Lines , Detail Level และ Visual Style

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Offset , Pin / Unpin

 

ครั้งที่ 3 (Door & Window and Family)

เรียนรู้การใส่ประตู และหน้าต่าง

- เรียนรู้การกำหนดทิศทางการเปิดของประตู และหน้าต่าง

- เรียนรู้การใส่ชื่อห้อง

- เรียนรู้การใส่สีแปลนพื้น

- เรียนรู้การสร้าง FAMILY ประตู และหน้าต่าง

- เรียนรู้การใส่เบอร์ประตู และหน้าต่าง

- เรียนรู้การทำแบบขยายประตู และหน้าต่าง

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Trim / Extend , Miror , Spit Element , Spit with Gap

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Paints , Spit Face

 

ครั้งที่ 4 (Floor & Ceiling & Door & Lighting )

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Floor (พื้น) รูปแบบต่างๆ

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Beam (คาน)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Ceiling (ฝ้าเพดาน) รูปแบบต่างๆ

- เรียนรู้การใส่โคมไฟ (Lighing)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Joint , Unjoint

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Miror

 

ครั้งที่ 5 (Stairs & Ramp & Railing & Furniture & Bathroom Detail)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Stair (บันได)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Ramp

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Railing (ราวบันได & ราวระเบียง)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Component (โมเดลเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ)

- เรียนรู้การ LOAD FURNITURE จาก WEBSITE AUTODESK

- เรียนรู้การตั้งกล้อง Perspective

- การตั้งค่าในการ Render รูปแบบต่างๆ

 

ครั้งที่ 6 (Roof & Section Detail & Sheet & Estimate)

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Roof (หลังคา)

- เรียนรู้การสร้างรางน้ำ

- เรียนรู้วิธีการสร้างเชิงชาย และปิดเชิงชาย

- เรียนรู้การสร้างแนวตัดอาคาร (Section)

- เรียนรู้การสร้างรูปด้าน Elevation

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Attach และ Detach

- การกำหนด View Range

- การใส่สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ

- เรียนรู้การสร้าง TITLE BLOCK

- เรียนรู้การจัด SHEET

- การกำหนด Scale (มาตราส่วน) 

- เรียนรู้การ EXPORT TO CAD , JPEG , PDF

- เรียนรู้ และทำความเข้าใจคำสั่ง Detail Line , Detail Region และ Detail Component 

- การลงสี Plan ตาม Zoning ที่ต้องการ และบอกขนาดพื้นที่ต่างๆ