นักศึกษาปริญญาตรีรับส่วนลด 5 - 10%

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับคอร์สเรียนกลุ่มเท่านั้น

3. ราคาคอร์สไม่เกิน 9,000 บาท รับส่วนลด 5%

4. ราคาคอร์สเกิน 9,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลด 10%

5. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

 

ลูกค้าเก่าสมัครอบรมโปรแกรมถัดไป รับส่วนลด 5 - 10%

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักเรียนเก่าที่เคยมาเรียนกับทางสถาบันแล้วเท่านั้น

2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับคอร์สเรียนกลุ่มเท่านั้น

3. ราคาคอร์สไม่เกิน 9,000 บาท รับส่วนลด 5%

4. ราคาคอร์สเกิน 9,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 10%

5. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

 

จับกลุ่มมาเรียน 4 ท่าน จ่าย 3 ฟรี 1

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่จับกลุ่มกันมาเรียนเองเท่านั้น

2. การจับกลุ่มมาเรียน ต้องมาเรียนพร้อมกันทุกท่านภายในคอร์สเดียวกันเท่านั้น

3. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับคลาสเรียนวันเสาร์ และอาทิตย์เท่านั้น

5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ