Make an Appointment
It’s so fast

สาขาลาดพร้าว

สิงหาคม 2563

August 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
CG 13Lumion22 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 56Premiere Pro22 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 99Matrix15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 97Rhino (Product)15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 291Autocad15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 172SketchUp + Layout15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 63Vray SketchUp15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 31Revit Architecture15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 61After Effect15 - 30 สิงหาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน

กรกฎาคม 2563

July 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
CG 290Autocad11 - 26 กรกรฎาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
Onsite 96Rhino (Automotive)6 - 10 กรกรฎาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 11.00 - 18.00inhouse Training คุณธรรม @ อยุธยา
CP 54Premiere Pro7 - 14 กรกฎาคม 2563จันทร์ - ศุกร์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณจิรัฎฐ์
Onsite 55Premiere Pro15 - 30 กรกฎาคม 2563จันทร์ - ศุกร์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณธนบูรณ์
BP 41Photoshop18 - 22 กรกฎาคม 2563จันทร์ - ศุกร์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณปลื้ม

มิถุนายน 2563

June 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
Onsite 95Rhino (Product)12 - 17 มิถุนายน 2563จันทร์ - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training คุณธรรม @ จ. อยุธยา
Onsite 52Premiere Pro12 - 17 มิถุนายน 2563จันทร์ / พฤหัสบดี , 13.00 - 17.00inhouse Training คุณหมึก @ บางนา
CP 53Premiere Pro14 - 21 มิถุนายน 2563จันทร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณสราวิชญ์

พฤษภาคม 2563

May 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
Onsite 94Rhino (Product)16 - 31 พฤษภาคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00inhouse Training @ คุณธนารีย์ งามวงศ์วาน
Onsite 61After Effect28 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563พฤหัสบดี - ศุกร์ , 10.00 - 14.00inhouse Training @ คุณอลิสา บางแค
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำค่าอบรม 50% ของราคาหลักสูตร โดยใช้วิธีการโอนเงินทางธนาคาร
หรือมาชำระเงินสดที่สถาบัน (กรณีมาชำระเงินสดที่สถาบัน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
* (3d-designcenter ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำในการอบรมทุกกรณี) *
2. เงินส่วนคงเหลือ 50% ของราคาหลักสูตร กรุณาชำระเงินสดที่สถาบัน หรือโอนเงินภายในวันแรกที่มาอบรม

หมายเหตุ
การโอนเงินชำระค่ามัดจำผ่านธนาคาร เมื่อโอนเสร็จ กรุณาโทรมาแจ้งทันทีที่ทำการโอนเงินเสร็จ เพื่อให้ทางสถาบันสามารถเช็คกับทางธนาคารได้ทันที และเก็บ Pay – In หรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่มาอบรม
สาขาลาดพร้าว >> 091 – 719 – 9993
สาขาเชียงใหม่ >> 062 – 942 – 4565

หากชำระเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  091 – 719 – 9993
Line id >> @3ddesigncenter

ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาอิมพิเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว224 - 2 - 45870 - 2
ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเดอะ คริสตัล906 - 0 - 08053 - 9
ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาประดิษฐ์มนูธรรม613 - 2 - 11124 - 1
ธนาคารธนชาติชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาลาดพร้าว 80272 - 6 - 00400 - 9
ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาบางบัว103 - 2 - 45208 - 6
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์983 - 3 - 71481 - 1
ธนาคารออมสินชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 90544 - 2 - 032576 - 0