Make an Appointment
It’s so fast

สาขาลาดพร้าว

กุมภาพันธ์ 2563

February 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
BG 98Matrix15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 92Rhinoceros (Product)15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 290Autocad15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
Onsite 291Autocad20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563พฤหัสบดี - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training @ Prism Solutions Co.,Ltd.
CG 31Revit Architecture15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
AG 08Revit Structure15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 22Revit MEP15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 168SketchUp + Layout15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 61After Effect15 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 13Lumion22 กพ. - 1 มีค. 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน

มกราคม 2563

January 2020

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
Onsite 289Autocad16 - 17 มกราคม 2563พฤหัสบดี - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training @ Prism Solutions Co.,Ltd.
BP 165SketchUp + Layout10 - 13 มกราคม 2563ศุกร์ - จันทร์ , 10.00 - 17.00เรียนเดี่ยว คุณธนวิทย์
Onsite 166SketchUp + Layout15 - 24 มกราคม 2563พุธ - ศุกร์ , 13.00 - 17.00inhouse Training @ ฉะเชิงเทรา
CP 167SketchUp + Layout20 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563จันทร์ - อังคาร , 15.00 - 19.00เรียนเดี่ยว คุณณัฐชนน
BG 60After Effect11 - 26 มกราคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
AG 51Premiere Pro18 - 26 มกราคม 2563เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำค่าอบรม 50% ของราคาหลักสูตร โดยใช้วิธีการโอนเงินทางธนาคาร
หรือมาชำระเงินสดที่สถาบัน (กรณีมาชำระเงินสดที่สถาบัน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
* (3d-designcenter ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำในการอบรมทุกกรณี) *
2. เงินส่วนคงเหลือ 50% ของราคาหลักสูตร กรุณาชำระเงินสดที่สถาบัน หรือโอนเงินภายในวันแรกที่มาอบรม

หมายเหตุ
การโอนเงินชำระค่ามัดจำผ่านธนาคาร เมื่อโอนเสร็จ กรุณาโทรมาแจ้งทันทีที่ทำการโอนเงินเสร็จ เพื่อให้ทางสถาบันสามารถเช็คกับทางธนาคารได้ทันที และเก็บ Pay – In หรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่มาอบรม
สาขาลาดพร้าว >> 091 – 719 – 9993
สาขาเชียงใหม่ >> 062 – 942 – 4565

หากชำระเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  091 – 719 – 9993
Line id >> @3ddesigncenter

ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคาไทยพานิชย์ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาอิมพิเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว224 - 2 - 45870 - 2
ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเดอะ คริสตัล906 - 0 - 08053 - 9
ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาประดิษฐ์มนูธรรม613 - 2 - 11124 - 1
ธนาคารธนชาติชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาลาดพร้าว 80272 - 6 - 00400 – 9
ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาบางบัว103 - 2 - 45208 - 6
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์983 - 3 - 71481 - 1
ธนาคารออมสินชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 90544 - 2 - 032576 - 0