Make an Appointment
It’s so fast

สาขาลาดพร้าว

ธันวาคม 2562

December 2019

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
CG 31Revit Architecture7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
AG 08Revit Structure7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 22Revit MEP7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 98Matrix7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CP 90Rhinoceros (Product)7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
Onsite 91Rhinoceros (Product)30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562จันทร์ - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training คุณชมธีรา พระราม 2
CP 288Autocad7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 165SketchUp + Layout7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
BG 60After Effect7 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
AG 51Premiere Pro14 - 22 ธันวาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน

พฤศจิกายน 2562

November 2019

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
AG 07Revit Structure9 - 24 พฤศจิกายน 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 9.00 - 14.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CP 88Rhinoceros (Product)9 - 24 พฤศจิกายน 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00เรียนเดี่ยว คุณทับทิม
CP 89Rhinoceros (Product)16 - 30 พฤศจิกายน 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 8.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณชานิกา
Onsite 287Autocad7 - 8 พฤศจิกายน 2562พฤหัสบดี - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training (Prism Solution Co., Ltd.)
CP 164SketchUp + Layout4 - 22 พฤศจิกายน 2562จันทร์ / ศุกร์ , 15.00 - 19.00เรียนเดี่ยว คุณต้นตระการ
BG 60Vray SketchUp11 - 22 พฤศจิกายน 2562จันทร์ / พุธ / ศุกร์ , 10.00 - 14.00สมัครเรียน 2 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน

ตุลาคม 2562

October 2019

รุ่นหลักสูตรช่วงเวลาอบรมวันและเวลาในการอบรมโปรโมชั่นหมายเหตุ
Onsite 287Autocad3 - 4 ตุลาคม 2562พฤหัสบดี - ศุกร์ , 9.00 - 16.00inhouse Training (Prism Solution Co., Ltd.)
CP 288Autocad21 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562จันทร์ - อังคาร , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณสุปชัย
AG 289Autocad26 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 19.00สมัครเรียน 2 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
Onsite 86Rhinoceros (Motorcycle)9 - 25 ตุลาคม 2562พุธ / ศุกร์ , 9.00 - 1400inhouse Training (Honda R&D Co., Ltd.)
BG 87Rhinoceros (Automotive Parts)19 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 20.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CG 12Lumion19 - 27 ตุลาคม 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 15.00 - 19.00สมัครเรียน 3 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
CP 59After Effect19 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562เสาร์ - อาทิตย์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณสุธิดา
BG 163SketchUp + Layout24 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562พฤหัสบดี - ศุกร์ , 10.00 - 14.00เรียนเดี่ยว คุณวิลาสินี

วิธีการชำระเงิน

  • เงินมัดจำค่าอบรม 50% ของราคาหลักสูตร ใช้วิธีการโอนเงินทางธนาคาร หรือมาชำระเงินสดที่สถาบัน
    ( 3d-designcenter ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำในการอบรมทุกกรณี)
  • เงินส่วนคงเหลือ 50% ของราคาหลักสูตร ชำระเงินสดที่สถาบันภายในวันแรกที่มาอบรม

หมายเหตุ

การโอนเงินค่ามัดจำผ่านธนาคาร เมื่อโอนเสร็จ กรุณาโทรมาแจ้งทันทีที่ทำการโอนเงินเสร็จ เพื่อให้ทางสถาบัน
สามารถเช็คกับทางธนาคารได้ทันที และเก็บ Pay – In หรือนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่มาอบรม
:: สาขาลาดพร้าว >> 091 – 719 – 9993
:: สาขาเชียงใหม่ >> 062 – 942 – 4565

หากท่านได้โอนเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  091 – 719 – 9993
Line id >> @3ddesigncenter

ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคาไทยพานิชย์ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาอิมพิเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว224 - 2 - 45870 - 2
ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเดอะ คริสตัล906 - 0 - 08053 - 9
ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาประดิษฐ์มนูธรรม613 - 2 - 11124 - 1
ธนาคารธนชาติชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาลาดพร้าว 80272 - 6 - 00400 – 9
ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาบางบัว103 - 2 - 45208 - 6
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์983 - 3 - 71481 - 1
ธนาคารออมสินชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)ออมทรัพย์สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 90544 - 2 - 032576 - 0